Nieuwsbrieven
over Affirmaties

- Door Aurelia Aureyn -


"Wie bent u zélf, wie wil u zijn?"

De huidige tijd noopt om steeds duidelijker te kiezen tussen het volgen van uw hart of uw ego. We worden erop gewezen dat het er om gaat te volgen wat ons hart ons ingeeft, niet langer de programma’s die we meekregen.

Er is ons thuis, door school of elders, ingeprent of als voorbeeld getoond dat deze maatschappij erom vroeg dat we zouden slagen. Wat dat slagen inhield was divers, maar het had in elk geval te maken met zich onderscheiden, hoog geraken op de maatschappelijke ladder, vaak hard werken om veel te verdienen in een functie van aanzien. We wérden onze functie. Daar is niets mis mee als ons hart erin ligt en we onze wensen verwerkelijken.

Gevoelens als toetssteen


Hoe voel je je? Dat is een barometer om te weten of je de dingen naar je laat toekomen die goed voor je zijn. Voel je je goed, dan komt er meer goeds in je leven omdat je dit aantrekt; voel je je down, gedeprimeerd, boos, dan ben je op dat ogenblik energie aan het geven aan een gedachte die je meer gaat brengen van dit negatieve. Alles reageert op de vibraties die je uitzendt.

Soms lijk je voor een moment krachteloos en daar kunnen uiterlijke omstandigheden niet vreemd aan zijn : je bent alleen, je wil iets regelen en het lukt je niet.  Wat gezegd tegen iemand die aanvoelt, de negativiteit van een ander op te pikken?

Uw recht uzelf te zijn


Heeft u reeds gepoogd via geregeld gebruik van affirmaties uw leven een andere wending te geven ? Is het u al niet overkomen veel volharding nodig te hebben ? En bent u niet vlugger in uw gebruikelijke, uw vroegere gedachtenpatroon terechtgekomen naarmate het iets was wat u absoluut wilde ?
Hoe intenser we met iets bezig zijn, hoe constanter ermee geconfronteerd, hoe minder sereen soms we met affirmaties omgaan. Heeft u nog nooit bij uzelf vastgesteld dat u “teveel”, te gespannen naar iets verlangde ? Dat u het zodanig wilde dat uw lichaam erdoor gecrispeerd raakte, uw ongeduld bovenkwam ? Dat u het eindelijk hier en nu wilde, dat u vond dat het al lang genoeg geduurd had vooraleer er een oplossing kwam.

Angst


"Het enige waar we angst moeten voor hebben is voor de angst zelf."
Franklin Delano Roosevelt

Bewaak je gedachten. Verander je gedachten van angst door je het omgekeerde ervan voor te stellen.
Je weet dat angst je niet dichter zal brengen bij wat je wenst. Het is ook een slechte raadgever.
Je zorgen maken, jalousie voelen, een schuldgevoel hebben, schrik ervaren, boosheid of wrok koesteren zijn evenzeer vormen van angst.
Er zijn immers maar twee basisgevoelens : angst en liefde.

Angst neemt je energie weg en geeft je in je leven mèèr van datgene waarvoor je bevreesd bent. Je kan erdoor geparaliseerd worden en je creativiteit wordt de pas afgesneden.
Je focust je dan immers op datgene wat je niet wil dat gebeurt of dat verder gebeurt.

Vertrouwen


Je hebt een grote kracht in handen. Gebruik die goed, tot jouw voordeel, tot het voordeel van het geheel. Elke kracht kan op positieve of op negatieve manier gebruikt worden, het is jouw keuze op welke manier je jouw kracht gebruikt.

Als je het beste wil en je gebruikt je kracht in die richting, kunnen je wensen zich verwezenlijken. Jouw spirituele kracht, de kracht van jouw gedachten, is er, wachtend om gebruikt te worden. Gebruik ze op de juiste manier ! Dan kan slechts zoveel mogelijk goeds je leven binnenkomen en je zal wonderbaarlijke dingen kunnen waarmaken. Er is een ogenblik voor alles. Wie er klaar voor is om te leren deze kracht goed te gebruiken dient voor zichzelf en voor de anderen een betere tijd in te luiden.

De kracht die je bezit, is volmaakt rechtvaardig. Ze werkt voor iedereen zonder onderscheid van persoon. Door je gedachten zend je non-stop trillingen uit. Je gedachten keren niet naar je terug zonder dat ze zijn versterkt geworden door gelijkaardige gedachten. Zo trek je doorlopend bepaalde mensen, gebeurtenissen, omstandigheden aan in je leven. Die corresponderen met je overheersende gedachtenpatronen. Onze leefwereld is een copie van onze gedachtewereld.

Vergeven


Een gezegde luidt : 
“Vergeven kan, vergeten niet”

Maar bij velen is dat niet zo. Ook u leeft misschien nog met iets dat u niet vergeven heeft. U leeft misschien in de mening dat u onrecht bent aangedaan. Dat is dan leven met inwendige wrok. Wrok is een negatieve gedachte in de geest. De mens is de enige denker in zijn geest. Wat hij daarin toelaat is zijn verantwoordelijkheid en keuze. Wat in zijn geest is gekomen beïnvloedt hem constant, bewust of onbewust. Iedereen wil natuurlijk dat zijn leven zich steeds beter ontwikkelt. Maar hoe minder wrok en boosheid opgeslagen is in de geest, hoe beter en vlugger het leven gelukkig en succesvol wordt.

Daarom is het van groot belang uw geest te zuiveren van wrok en van de overtuiging onrechtvaardig te zijn behandeld. Van kapitaal belang is het, te vergeven. U zal misschien wat opstandig worden bij deze gedachte. Toch is ze volkomen in uw belang. Want alles wat u uitzendt krijgt u terug. Als u wrok koestert bent u niet neutraal. U bent op dat ogenblik een negatieve pool die daardoor ook bijkomende negatieve dingen kan aantrekken.

e-boek Hoe Affirmaties mijn leven hebben veranderd

Ontdek hoe je door affirmaties, het ideeëngoed van “The Secret” en “The Law Of Attraction” op alle vlakken succes in je leven aantrekt. Lees in mijn e-boek hoe je dit op de juiste manier in de praktijk brengt. Je kan dit boek onmiddellijk downloaden en vandaag nog starten!
Nu slechts voor €14,00

een creatie van eXponent